Wiersz „Marionetka”

Marionetka – lalka, która porusza się zgodnie z wolą lalkarza. Marionetki to osoby, które nie sprawdzają informacji, jakie przeczytają czy zobaczą.

Bezkrytycznie przyjmują za prawdziwe wszystko, co usłyszą od swojego idola, autorytetu czy przyjaciela. Nie ważne czy to film w serwisie YouTube, felieton na ulubionym blogu czy artykuł na szanowanej przez siebie platformie informacyjnej. Nie sprawdzają prawdziwości danych informacji, nie szukają u źródła. Nawet nie chcą – jest im tak wygodnie.

Marionetka

marionetka
Czy tylko to potrafi twa dusza,
Gdy drżenie serca rozrywa ciało?
Pragnienie pali, dusi półżywą.
Usychaj beznadziejnie nadziejna.
Tkwiąc w szczerości nie wstrzymywanym
Potoku rwącej boleści prawdy.
I wiedz, jesteś nikim, marionetką
W stagnacji poddańczej niedoli.
Nie buntujesz się i nie uciekasz.
Nie chcesz decydować o losie, drżysz.
Słusznie, gdyż wiem, czego ci potrzeba!

Aleksandra Piri

Marionetkom nie zależy na szukaniu prawdy. Przecież łatwiej jest żyć, kiedy ktoś mówi jak masz myśleć, co robić i co czuć. Odkrywanie samego siebie, poznawanie świata, empatia i zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości wymaga odwagi by samodzielnie podejmować decyzję.

Marionetki żyją w poddańczej niedoli. Marzą o wolności i kurczliwie trzymają się niewoli. Walczą o wolność słowa, jednocześnie zasłaniając własne uszy. Chcą widzieć, lecz nie patrzą. Steruje się nimi łatwo, gdy tylko opanuje się technikę pociągania za odpowiednie sznurki.

Brak własnej woli oznacza brak odpowiedzialności?

Niezwykle przyjemnie jest zrzucać odpowiedzialność za swoje postępowanie i słowa na kogoś innego. Przecież to wina tej osoby, która źle doradziła. Przecież to jej posłuchałeś! – Nie ma znaczenia, że marionetka jest dorosłą osobą i powinna użyć własnego rozumu. Ktoś ma nią sterować, bo nie jest gotowa działać samodzielnie. Przecież jest marionetką!

Co ciekawe istnieją klasy marionetek, a jedną z nich wyjątkowo łatwo kierować. Są to pacynki. Cechą, która je łączy jest tendencja do tworzenia spektakularnych teorii spiskowych. Im mniej realną i trudniejszą do udowodnienia teorię pokarzesz, tym bardziej zażarcie będą jej bronić.

Mają tendencję do fanatyzmu – tak silną, że są gotowi zabijać. Najtrudniejszym etapem, aby zacząć sterować pacynką jest włożenie w nią ręki. Zrobisz to i możesz być pewny, że nigdy się nie zbuntuje. Przecież nie zerwie się ze sznurków – dla pacynki, nad którą ktoś już ma władzę nie ma odwrotu. Nie wyrwie się z więzów poddańczej niewoli, ponieważ wyrzekła się własnej woli.

Marionetki żyją wśród nas?

Niepodważalnym jest fakt, że marionetki istnieją. Tak naprawdę, każdy człowiek jest marionetką przez pewien okres w życiu. Mowa o wieku wczesnodziecięcym, kiedy to rodzice mają pełną władzę nad dzieckiem. Karmią je, ubierają, przekazują mu podstawową wiedzę o świecie. W wieku wczesnodziecięcym dziecko nie odsiewa informacji, wszystko co usłyszy bierze do świadomości jako niepodważalny fakt. Oczywiście z wiekiem powinno zacząć odsiewać prawdę od kłamstwa oraz weryfikować pozyskiwane informacje.

Powinno, ale dlaczego tak nie jest? Czy to kwestia wychowania? Skąd biorą się dorosłe marionetki? Czy jest to dziedziczne i ma związek z DNA? Jak sprawdzić, czy jesteśmy przez kogoś kontrolowani? Czy nasze poglądy są faktycznie nasze? Jak sprawdzić, czy myślę samodzielnie?

Nie wiem, czy mój tok rozumowania jest słuszny. Chciałabym, abyście sami znaleźli własną odpowiedź, aczkolwiek podzielę się z Wami moim poglądem. Mianowicie sądzę, że żądza wiedzy i poszerzanie horyzontu, pozwala na zachowanie niezależności. Będąc ciekawym świata oraz poznając wiele poglądów pozwalamy sobie na nabranie dystansu.

Warto podchodzić do problemu z różnych perspektyw. Analizujmy całość, nie tylko przyczynę lub konsekwencję. Zaakceptujmy, że nie jesteśmy nieomylni i wszechwiedzący, więc przy świetle nowych „dowodów” możemy zmienić stanowisko. Nie śpieszmy się z wydawaniem wyroków i osądów, zbierzmy więcej informacji. Zweryfikujmy ich prawdziwość – w dobie Internetu to nie jest trudne zadanie. Nie musimy jechać kilkaset kilometrów, aby sprawdzić jakąś informację.

Wiedza to wolność, a wolność poszerza horyzont. Mając szerokie horyzonty można… już każdy dobrze wie, co można zrobić, gdy ma się szerokie horyzonty.