Wiersz: “Moralność Idei”

Czym jest moralność idei? Co oznacza pojęcie krystaliczna moralność? Poniższy wiersz poruszam temat moralności idei – czy zawsze jest “dobra” i “piękna”?

 

Moralność Idei

W choro-twórczym umyślemoralność idei
Rozkwitają myśli tysiące;
W brzydocie swej piękne,
W piękności odrażające.
W nienawiści ma miłość
Pokłada nadzieję!

W ułudzie tkwiącej
Moralności idei,
Zanika wartość wszelaka
I pustką ciemności
Zalewa świat niewierny…

Aleksandra Piri

Wszystko należy poddać analizie i rozważyć wszelkie aspekty. Moralność nie jest czarno biała, nie ma tylko dwóch stron jak medal czy moneta. Możliwe, że czyjaś moralność jest odrzucająca na pierwszy rzut oka – ale – co jeśli to on ma racje?

Czy możliwe jest, aby jedna rzecz była jednocześnie odpychająca i zniewalająca? Z pewnością tak jest, ba! Czasem nawet spotykamy się z rzeczami odrażająco pięknymi. W ten czas nasza moralność wisi na włosku. Idea również posiada swoją moralność.

Idea demokracji, komunizmu, socjalizmu, nacjonalizmu czy totalitaryzmu. Nie mam zamiaru teraz oceniać która z nich jest słuszna. To nie na tym powinniśmy się skupiać. Z prostego powodu – idea jest niematerialna i wyznacza jedynie kierunek działania. Zadam więc pytanie – jaka jest moralność idei? Czy wciąż podążają ścieżką, jaką im wyznaczono?

Pamiętajmy: to nie ideologie błądzą lecz ludzie, którzy je wyznają. Idea jest niematerialna i nierzeczywista, to jedynie drogowskaz na drodze. Moralnością idei jesteśmy my – ludzie. Własnymi rękoma wykonujemy osądy i moralność tych decyzji spoczywa na naszych ramionach.

Moralność idei jest rzeczywista, to ona trawi nasz świat. Wojny, konflikty polityczne i społeczne, prześladowania na tle rasowym, wyznaniowym – za to wszystko odpowiada nasza moralność. W nienawiści nasza miłość pokłada nadzieję na lepszy czas, świat czy życie. Jednak czy znajdziemy tam ukojenie, spokój duszy, równowagę i szczęście? – Na to i wiele innych pytań, każdy powinien odnaleźć odpowiedź sam.

Poszerzam horyzont. Otwieram szeroko oczy, aby zobaczyć więcej.

Zobacz również instagram @aleksandra.piri